Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam - Hàn Quốc: Cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số

Sáng 6/11, tại Hà Nội, Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam - Hàn Quốc năm 2023 đã chính thức khai mạc. Đây là cơ hội quan trọng để hai quốc gia thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Bài viết này sẽ giới thiệu về diễn đàn và những giải pháp chuyển đổi số của CMC cho khối Chính phủ, cùng với những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực này.

Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam - Hàn Quốc: Cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số

Tìm hiểu về Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam - Hàn Quốc và những cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số.

Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam - Hàn Quốc là sự kiện quan trọng để thúc đẩy sự hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ tìm hiểu về những giải pháp chuyển đổi số và tạo ra những cơ hội hợp tác mới.

Giải pháp chuyển đổi số của CMC cho khối Chính phủ

Tìm hiểu về những giải pháp chuyển đổi số của CMC dành cho khối Chính phủ.

CMC là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Tại Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam - Hàn Quốc, CMC đã giới thiệu những giải pháp chuyển đổi số dành cho khối Chính phủ.

Một trong những giải pháp tiêu biểu của CMC là Giải pháp quản lý văn bản và điều hành eDocman. Đây là một hệ thống giúp quản lý và điều hành văn bản một cách hiệu quả, giúp khối Chính phủ tăng cường chuyển đổi số và nâng cao hiệu suất làm việc.

Ngoài ra, CMC cũng giới thiệu Giải pháp lưu trữ số E-Archivist, Giải pháp nhận diện khuôn mặt Civams.Face, Nhận dạng ký tự quang học - OCR, Hệ thống quan trắc môi trường – Envisoft và nhiều giải pháp khác. Tất cả đều hỗ trợ khối Chính phủ trong quá trình chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý.

Cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ số

Khám phá những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ số giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam - Hàn Quốc là cơ hội để hai quốc gia tìm hiểu và chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ số. Việt Nam và Hàn Quốc đều có những điểm chung và cơ hội hợp tác trong việc phát triển Chính phủ số và nguồn nhân lực số.

Trong thời gian qua, hai bên đã có những hoạt động hợp tác cụ thể như đào tạo nguồn nhân lực, tham vấn xây dựng Luật Giao dịch điện tử, triển khai dự án ITCP Việt Nam-Hàn Quốc và nhiều hoạt động khác. Diễn đàn này sẽ tạo ra những cơ hội hợp tác mới và mở ra tương lai sáng cho lĩnh vực công nghệ số của cả hai quốc gia.

Kết luận

Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam - Hàn Quốc là một sự kiện quan trọng để thúc đẩy sự hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông giữa hai quốc gia. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ tìm hiểu về những giải pháp chuyển đổi số và tạo ra những cơ hội hợp tác mới. CMC đã giới thiệu những giải pháp tiêu biểu của mình cho khối Chính phủ, đồng thời, diễn đàn cũng mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ số giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

FQA

Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam - Hàn Quốc có quan trọng như thế nào?

Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam - Hàn Quốc là một sự kiện quan trọng để thúc đẩy sự hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ tìm hiểu về những giải pháp chuyển đổi số và tạo ra những cơ hội hợp tác mới.

CMC đã giới thiệu những giải pháp chuyển đổi số nào cho khối Chính phủ?

CMC đã giới thiệu nhiều giải pháp chuyển đổi số cho khối Chính phủ, bao gồm Giải pháp quản lý văn bản và điều hành eDocman, Giải pháp lưu trữ số E-Archivist, Giải pháp nhận diện khuôn mặt Civams.Face, Nhận dạng ký tự quang học - OCR, Hệ thống quan trắc môi trường – Envisoft và nhiều giải pháp khác.

Có những cơ hội hợp tác mới nào trong lĩnh vực công nghệ số giữa Việt Nam và Hàn Quốc?

Diễn đàn hợp tác ICT Việt Nam - Hàn Quốc mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ số giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hai quốc gia có thể chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác trong việc phát triển Chính phủ số và nguồn nhân lực số.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn